Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Svendborg Kommune - PolitikerWeb

:

Home

Offentlig adgang til dagsordener og referater
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Svendborg Kommune - Dagsordener & referater

Offentlig adgang til dagsordener og referater for møder i Svendborg Kommune.
 
For yderligere information klik forbi vores hjemmeside eller skriv til os på svendborg@svendborg.dk.

 

 Alle dagsordener for alle udvalg

 
  
  
  
BYR-17-12-2013 - 00 Referat uden bilag.pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 03.01 Prisloftudmelding 2014pdf.pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 03.02 Administrationsaftale for 2014pdf.pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 03.03 Takstblad 112014pdf.pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 03.04 Budget 2014pdf.pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 04.01 samlet materiale svendborg spildevand AS budget og ….pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 04.02 samlet materiale svendborg spildevand AS budget og ….pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 04.03 samlet materiale svendborg spildevand AS budget og ….pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 04.04 revideret følgebrev samt budgetforudsætninger - Bud….pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 04.05 budget 2014 underskrevet følgebrev - underskrevet f….pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 05.01 revideret følgebrev samt budgetforudsætninger - Bud….pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 05.02 samlet materiale svendborg spildevand AS budget og ….pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 05.03 Bestyrelsesbudget Affald 2014pdf.pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 06.01 Svendborg Vand - Takstblad 2014 19novpdf.pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 06.02 Svendborg Vand - Følgebrev samt budgetforudsætninge….pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 06.03 Svendborg Vand AS budget 2014pdf.pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 07.01 Betalingsvedtægt - Betvedtægt for Svb Spildevand AS….pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 08.01 Zoneindeling for parkering.pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 08.02 Notat vedr parkeringstilladelser i Svendborg Kommun….pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 12.01 Tegning ungekontakten - 22112013.pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 12.02 Oplæg til byggeprogram ungekontakten - 25112013.pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 13.01 Indstilling til ændringer - Kommuneplan 2013-25pdf.pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 13.02 Hvidbog - Høringssvar til Kommuneplan 2013-25pdf.pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 13.03 Alle originale høringssvar - Kommuneplan 2013-25pdf.pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 13.04 Notater fra borgermøder_Kommuneplan 2013-25pdf.pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 13.05 Redegørelse vedr Område med Særlig Drikkevandsinter….pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 14.01 Lokalplan 556 - endelig - politisk behandling.pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 14.02 Opfølgende indsigelserløsningsforslag til Lokalplan….pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 14.03 Plantegning til lokalplan 556docx.pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 14.04 Lokalplan 556 - indsigelse fra Udsyn.pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 14.05 Administrationens kommentarer til indsigelser.pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 15.01 UMT 9 maj 2011pdf.pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 15.02 Kommuneplantillæg 200914.pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 15.03 Miljøscreening af lokalplanforslag 567 og tillæg 20….pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 15.04 Lokalplanforslag_567_offentlig høringpdf.pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 16.01 Lokalplanforslag 565 UKP_Offentliggørelse3pdf.pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 16.02 200912 - tillæg til lokalplan 565-Fiskopvej 35pdf.pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 16.03 Miljøscreening af lokalplan nr 565pdf.pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 17.01 Udvikling Fyn Supplement til sagsfremstilling - til….pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 17.02 VS Supplement til sagsfremstilling - til Udvikling ….pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 18.01 Vedtægtsændringpdf.pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 18.02 Udtrædelsesaftalepdf.pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 18.03 vedtægter underskrevetpdf.pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 19.01 Reviderede vedtægter for Strandlyst Boliger.pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 19.02 Vedtægter for Hesselager Plejecenter.pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 20.01 Ændrede vedtægter.pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 21.01 - Årsrapport 2012 m underskrifterpdf.pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 21.02 - Extern årsrapport m underskrift 2012pdf.pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 21.03 budget 2014.pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 21.04 takstsammenligning 2012-2014.pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 22.01 13-29320-9-1 Høringssvar til kvalitetsrapporten 12-….pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 22.02 Skoleafsnit - Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 - ….pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
BYR-17-12-2013 - Bilag 22.03 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 - 2013 Tværgåend….pdf
  
17-12-2013 fra 17:00 - 18:45
​​