Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Svendborg Kommune - PolitikerWeb

:

Home

Offentlig adgang til dagsordener og referater
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Svendborg Kommune - Dagsordener & referater

Offentlig adgang til dagsordener og referater for møder i Svendborg Kommune.
 
For yderligere information klik forbi vores hjemmeside eller skriv til os på svendborg@svendborg.dk.

 

 Alle dagsordener for alle udvalg

 
  
  
  
BYR-26-06-2018 - 00 Referat uden bilag.pdf
  
26-06-2018 fra 17:00 - 20:15
BYR-26-06-2018 - Bilag 02.01 delaftale om budget 2019pdf.pdf
  
26-06-2018 fra 17:00 - 20:15
BYR-26-06-2018 - Bilag 02.02 Budget 2019 oversigt reduktionsforslag forlig om de….pdf
  
26-06-2018 fra 17:00 - 20:15
BYR-26-06-2018 - Bilag 03.01 Årsberetning og Regnskab 2017.pdf
  
26-06-2018 fra 17:00 - 20:15
BYR-26-06-2018 - Bilag 03.02 Svendborg Kommune Revisorpåtegning 2017.pdf
  
26-06-2018 fra 17:00 - 20:15
BYR-26-06-2018 - Bilag 03.03 Svendborg Kommune Revisionsberetning nr 22 vedr 201….pdf
  
26-06-2018 fra 17:00 - 20:15
BYR-26-06-2018 - Bilag 04.01 Budgetforlig 2018 - Puljen til lokale initiativer.pdf
  
26-06-2018 fra 17:00 - 20:15
BYR-26-06-2018 - Bilag 04.02 Notat - Puljen til lokale initiativer 2012 - 2017.pdf
  
26-06-2018 fra 17:00 - 20:15
BYR-26-06-2018 - Bilag 05.01 Indsigelse og ændringsforslag til lokalplanforslag ….pdf
  
26-06-2018 fra 17:00 - 20:15
BYR-26-06-2018 - Bilag 05.02 Lokalplan 599 endelig vedtagelsepdf.pdf
  
26-06-2018 fra 17:00 - 20:15
BYR-26-06-2018 - Bilag 05.03 Hvidbog over indsigelser lokalplan 599pdf.pdf
  
26-06-2018 fra 17:00 - 20:15
BYR-26-06-2018 - Bilag 05.04 Miljøvurdering af lokalplan 599 endeligpdf.pdf
  
26-06-2018 fra 17:00 - 20:15
BYR-26-06-2018 - Bilag 06.01 Bilag 1 - Udkast til projektgodkendelse af Ollerup ….pdf
  
26-06-2018 fra 17:00 - 20:15
BYR-26-06-2018 - Bilag 06.02 Bilag 2 - Opdateret projektforslag.pdf
  
26-06-2018 fra 17:00 - 20:15
BYR-26-06-2018 - Bilag 06.03 Bilag 3 - Kort over forsyningsområde.pdf
  
26-06-2018 fra 17:00 - 20:15
BYR-26-06-2018 - Bilag 06.04 Bilag 4 - Oversigt tidsforløb sagsbehandling - varm….pdf
  
26-06-2018 fra 17:00 - 20:15
BYR-26-06-2018 - Bilag 06.05 Bilag 5 - Hvidbog over høringssvar.pdf
  
26-06-2018 fra 17:00 - 20:15
BYR-26-06-2018 - Bilag 07.01 miljøscreening LP 622.pdf
  
26-06-2018 fra 17:00 - 20:15
BYR-26-06-2018 - Bilag 07.02 Lokalplanforslag 622.pdf
  
26-06-2018 fra 17:00 - 20:15
BYR-26-06-2018 - Bilag 07.03 Kommuneplantillæg 201707 forslagpdf.pdf
  
26-06-2018 fra 17:00 - 20:15
BYR-26-06-2018 - Bilag 08.01 Bilag 1 Debatoplæg_09-04-2018_vindmøller og solpdf.pdf
  
26-06-2018 fra 17:00 - 20:15
BYR-26-06-2018 - Bilag 08.02 Bilag 2 Hvidbogpdf.pdf
  
26-06-2018 fra 17:00 - 20:15
BYR-26-06-2018 - Bilag 08.03 Bilag 3 Høringssvar fuld længde m bilagpdf.pdf
  
26-06-2018 fra 17:00 - 20:15
BYR-26-06-2018 - Bilag 09.01 BSB Svendborg, Følgebrev til skema A ansøgning Sven….pdf
  
26-06-2018 fra 17:00 - 20:15
BYR-26-06-2018 - Bilag 09.02 BSB Svendborg, Projektforslag, 17102017 Svendborgpd….pdf
  
26-06-2018 fra 17:00 - 20:15
BYR-26-06-2018 - Bilag 09.03 Perspektiver for det almene boligmarked 05042017doc….pdf
  
26-06-2018 fra 17:00 - 20:15
BYR-26-06-2018 - Bilag 10.01 Revisors erklæring Sydbo.pdf
  
26-06-2018 fra 17:00 - 20:15
BYR-26-06-2018 - Bilag 10.02 Regnskabserklæring Sydbo.pdf
  
26-06-2018 fra 17:00 - 20:15
BYR-26-06-2018 - Bilag 10.03 Efterregulering af Svendborg Kommunes overtagelse a….pdf
  
26-06-2018 fra 17:00 - 20:15
BYR-26-06-2018 - Bilag 10.04 Regionsrådet 19 marts 2018.pdf
  
26-06-2018 fra 17:00 - 20:15
BYR-26-06-2018 - Bilag 11.01 Miljøsscreeeningskema - Lungrenden bassin.pdf
  
26-06-2018 fra 17:00 - 20:15
BYR-26-06-2018 - Bilag 11.02 Udkast til tillæg 3 til spildevandsplan 2013-2016.pdf
  
26-06-2018 fra 17:00 - 20:15
BYR-26-06-2018 - Bilag 12.01 Værdighedspolitik.pdf
  
26-06-2018 fra 17:00 - 20:15
BYR-26-06-2018 - Bilag 13.01 Udviklingsplan - Sikkert Grundlag 2018- Familieafde….pdf
  
26-06-2018 fra 17:00 - 20:15
​​